รับสมัครสอบเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง (โควตาภาค)
ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 17 กันยายน - 6 ตุลาคม 2557

ต้องการสมัคร คลิกที่นี่

ลืมรหัสส่วนตัว คลิกที่นี่


กรณีที่ได้สมัครแล้ว

ต้องการตรวจสอบสถานภาพการชำระเงิน หรือ พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน ให้ คลิกที่นี่

ต้องการเพิ่มวิชาหรือเปลี่ยนศูนย์สอบ คลิกที่นี่


ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

ข้อปฏิบัติ คำแนะนำ ขั้นตอนในการรับเข้าศึกษา คลิกที่นี่

ปฏิทินการดำเนินการรับเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง คลิกที่นี่

ตารางแสดงวัน เวลา และวิชาสอบ คลิกที่นี่


สำหรับเจ้าหน้าที่ หรือข้าราชการที่จะสมัครสอบวิชาสำหรับสาขารหัส 097 เทคนิคการแพทย์ (เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์)
ให้ติดต่อ Email: apply_kku@kku.ac.th เพื่อขอทราบคุณสมบัติและขั้นตอนการสมัคร

ติดตามข่าวสาร ได้ที่งานรับเข้า คลิกที่นี่

สถิติคะแนนสูง-ต่ำ ปี 2557 คลิกที่นี่

อาจารย์ผู้ประสานงานโรงเรียน สามารถ Log in เพื่อตรวจสอบข้อมูลนักเรียนโดย คลิกที่นี่


ลำดับ
คณะสาขาวิชาที่เปิดรับของมหาวิทยาลัยเครือข่าย
1
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
3
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
4
 มหาวิทยาลัยเชียงราย
5
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
6
 มหาวิทยาลัยพายัพ
7
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
9
 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
10
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11
 มหาวิทยาลัยหอการค้า
12
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียว


ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 081-546-8165 , 090-351-1933 , 087-374-4488 , 089-711-1593 , 082-842-3948 , 086-858-0880 , 086-860-2293
อีเมล์ apply_kku@kku.ac.th