คณะสาขาที่เปิดรับโควต้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2564

คลิกเลือกคณะที่ต้องการเพื่อสาขาที่เปิดรับ วิชาที่ใช้คัดเลือก และค่าน้ำหนัก


ดูข้อมูลเกี่ยวกับการรับเข้าศึกษารอบ 2 ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ การรับบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น