KKU Road Show ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 63

วันและสถานที่จัดงาน KKU Road Show

วันจันทร์ที่ 19 ตค. 2563 - เลยพิทยาคม
วันพุธที่ 20 ตค. 2563 - หนองบัวพิทยาคาร
วันพุธที่ 21 ตค. 2563 - อุดรพิทยานุกูล
วันพฤหัสที่ 22 ตค. 2563 - ปทุมเทพวิทยาคาร
วันอังคารที่ 20 ตค. 2563 - ราชสีมาวิทยาลัย
วันพุธที่ 21 ตค. 2563 - บุรีรัมย์พิทยาคม
วันพุธที่ 22 ตค. 2563 - สารคามพิทยาคม
วันจันทร์ที่ 26 ตค. 2563 - มุกดาหาร
วันอังคารที่ 27 ตค. 2563 - สกลนครพัฒนศึกษา
วันพุธที่ 28 ตค. 2563 - ปิยะมหาราชาลัย
วันพฤหัสที่ 29 ตค. 2563 - บึงกาฬ
วันจันทร์ที่ 26 ตค. 2563 - กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
วันอังคารที่ 27 ตค. 2563 - สตรีศึกษา
วันพุธที่ 28 ตค. 2563 - ยโสธรพิทยาคม
วันพฤหัสที่ 29 ตค. 2563 - อำนาจเจริญ
วันอังคารที่ 3 พย. 2563 - เบญจะมะมหาราช
วันพุธที่ 4 พย. 2563 - ศรีสะเกษวิทยาลัย
วันพฤหัสที่ 5 พย. 2563 - สุรวิทยาคาร
วันศุกร์ที่ 6 พย. 2563 - สตรีชัยภูมิ

กำหนดการ KKU Road Show

08.30 – 09:00 น. - ครูแนะแนวและนักเรียนลงทะเบียนเข้าร่วมงานด้วยการสแกน QR Code
09:00 – 09:10 น. - พิธีเปิดโดยผู้อำนวยโรงเรียน
09:10 – 09:30 น. - นโยบายการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2564
10:30 – 11:30 น. - แนะนำคณะสาขาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้แทนจากคณะ
11:30 – 12:30 น. - ซักถาม/ตอบปัญหา