รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูลนักเรียน
ลำดับ โรงเรียน นร. ม.4 นร. ม.5 นร. ม.6 นร. ปวช.1 นร. ปวช.2 นร. ปวช.3
1. กกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 24 26 15 0 0 0
2. กนกศิลป์พิทยาคม 0 48 41 0 0 0
3. กมลาไสย 0 368 354 0 0 0
4. กระสังพิทยาคม 498 491 478 0 0 0
5. กระเทียมวิทยา 0 131 153 0 0 0
6. กระแชงวิทยา 0 72 70 0 0 0
7. กันทรลักษณ์วิทยาคม 0 83 77 0 0 0
8. กันทรลักษ์วิทยา 0 572 606 0 0 0
9. กันทรวิชัย 0 125 92 0 0 0
10. กันทรารมณ์ 0 455 417 0 0 0
11. กัลยาณวัตร 0 645 666 0 0 0
12. กัลยาณีวิทยา 0 2 0 0 0 0
13. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 0 58 54 0 0 0
14. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 0 49 70 0 0 0
15. กาบเชิงวิทยา 0 109 111 0 0 0
16. การกุศลวัดสระทอง 0 0 6 0 0 0
17. การกุศลวัดหนองแวง 0 60 60 0 0 0
18. กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 0 595 595 0 0 0
19. กำแพง 0 380 354 0 0 0
20. กำแมดขันติธรรมวิทยาคม 0 14 9 0 0 0
21. กิตติรวี 0 0 7 0 0 0
22. กุฉินารายณ์ 0 263 210 0 0 0
23. กุดขอนแก่นวิทยาคม 0 55 75 0 0 0
24. กุดข้าวปุ้นวิทยา 0 129 105 0 0 0
25. กุดจับประชาสรรค์ 133 134 150 0 0 0
26. กุดฉิมวิทยาคม 0 13 23 0 0 0
27. กุดชุมวิทยาคม 0 291 277 0 0 0
28. กุดดินจี่พิทยาคม 0 21 11 0 0 0
29. กุดดู่พิทยาคม 0 0 23 0 0 0
30. กุดตุ้มวิทยา 12 18 15 0 0 0
31. กุดบงพิทยาคาร 81 126 92 0 0 0
32. กุดบากพัฒนาศึกษา 0 242 231 0 0 0
33. กุดรังประชาสรรค์ 0 0 2 0 0 0
34. กุดสะเทียนวิทยาคาร 0 46 38 0 0 0
35. กุดเรือคำพิทยาคาร 0 69 78 0 0 0
36. กุดไผทประชาสรรค์ 0 33 15 0 0 0
37. กุตาไก้วิทยาคม 31 37 30 0 0 0
38. กุมภวาปี 0 360 317 0 0 0
39. กุสุมาลย์วิทยาคม 0 210 168 0 0 0
40. กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 0 0 12 0 0 0
41. กู่จานวิทยาคม 0 24 21 0 0 0
42. กู่ทองพิทยาลัย 0 18 13 0 0 0
43. กู่สวนแตงพิทยาคม 0 166 162 0 0 0
44. กู่แก้ววิทยา 0 49 47 0 0 0
45. ก้านเหลืองวิทยาคม 0 36 36 0 0 0
46. ขนาดมอญพิทยาคม 0 101 116 0 0 0
47. ขวาววิทยาคาร 0 23 16 0 0 0
48. ขวาวใหญ่วิทยา 0 15 16 0 0 0
49. ขอนแก่นพัฒนศึกษา 0 49 49 0 0 0
50. ขอนแก่นวิทยายน 0 809 803 0 0 0
51. ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) 0 66 92 0 0 0
52. ขอนแก่นวิทยายน 3 0 22 16 0 0 0
53. ขอนแก่นวิทยาลัย 0 0 2 0 0 0
54. ขอนแก่นวิเทศศึกษา 0 26 34 0 0 0
55. ขัติยะวงษา 0 97 46 0 0 0
56. ขัวเรียงศึกษา 0 16 16 0 0 0
57. ขามทะเลสอวิทยา 165 150 121 0 0 0
58. ขามสะแกแสง 0 249 213 0 0 0
59. ขามแก่นนคร 0 226 225 0 0 0
60. ขุขันธ์ 0 577 570 0 0 0
61. ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง 0 228 202 0 0 0
62. ขุมคำวิทยาคาร 0 24 33 0 0 0
63. คอนสวรรค์ 0 151 119 0 0 0
64. คอนสารวิทยาคม 0 213 217 0 0 0
65. คำชะอีพิทยาคม 0 30 48 0 0 0
66. คำชะอีวิทยาคาร 0 132 140 0 0 0
67. คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 0 139 171 0 0 0
68. คำนาดีพิทยาคม 0 19 16 0 0 0
69. คำบกวิทยาคาร 51 46 48 0 0 0
70. คำป่าหลายสรรพวิทย์ 0 38 30 0 0 0
71. คำม่วง 0 252 212 0 0 0
72. คำยางพิทยา 0 35 30 0 0 0
73. คำสร้อยพิทยาสรรค์ 0 166 138 0 0 0
74. คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 0 337 322 0 0 0
75. คำเจริญวิทยาคม 0 9 7 0 0 0
76. คำเตยอุปถัมภ์ 0 82 55 0 0 0
77. คำเพิ่มพิทยา 0 132 89 0 0 0
78. คำแคนวิทยาคม 0 36 29 0 0 0
79. คำแสนวิทยาสรรค์ 0 368 331 0 0 0
80. คูซอดประชาสรรค์ 0 0 1 0 0 0
81. คูเมืองวิทยาคม 0 132 140 0 0 0
82. ค่ายบกหวานวิทยา 0 38 22 0 0 0
83. ค้อวังวิทยาคม 0 103 136 0 0 0
84. ค้อวิทยาคม 0 62 48 0 0 0
85. ฆ้องชัยวิทยาคม 28 23 12 0 0 0
86. จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 0 318 340 0 0 0
87. จตุรภูมิพิทยาคาร 0 31 26 0 0 0
88. จตุรมิตรวิทยาคาร 0 140 119 0 0 0
89. จระเข้วิทยายน 0 68 56 0 0 0
90. จระเข้หินสังฆกิจวิทยา 0 78 66 0 0 0
91. จอมพระประชาสรรค์ 0 300 289 0 0 0
92. จอมศรีพิทยาคาร 19 30 30 0 0 0
93. จักราชวิทยา 0 397 387 0 0 0
94. จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 0 34 65 0 0 0
95. จัตุรัสวิทยาคาร 0 213 198 0 0 0
96. จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 0 316 303 0 0 0
97. จารุณีศึกษา 0 6 0 0 0 0
98. จำปาหลวงวิทยาคม 21 21 14 0 0 0
99. จำปาโมงวิทยาคาร 26 37 35 0 0 0
100. จิกดู่วิทยา 0 13 12 0 0 0
101. ชนบทศึกษา 0 139 134 0 0 0
102. ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 0 42 22 0 0 0
103. ชัยภูมิภักดีชุมพล 0 492 447 0 0 0
104. ชานุมานวิทยาคม 0 203 174 0 0 0
105. ชำนิพิทยาคม 0 0 4 0 0 0
106. ชื่นชมพิทยาคาร 108 83 80 0 0 0
107. ชุมชนบ้านบุเปือย 0 6 4 0 0 0
108. ชุมชนบ้านโคกสวาย 0 28 17 0 0 0
109. ชุมพลวิทยาสรรค์ 0 252 211 0 0 0
110. ชุมพลโพนพิสัย 0 450 457 0 0 0
111. ชุมพวงศึกษา 297 305 225 0 0 0
112. ชุมแพพิทยาคม 0 31 32 0 0 0
113. ชุมแพวิทยายน 0 20 18 0 0 0
114. ชุมแพศึกษา 478 498 476 0 0 0
115. ชุมแสงพิทยาคม 60 50 26 0 0 0
116. ซับใหญ่วิทยาคม 73 60 50 0 0 0
117. ซำยางวิทยายน 0 29 5 0 0 0
118. ดงกลางพัฒนศึกษา 0 7 5 0 0 0
119. ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 24 26 25 0 0 0
120. ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 0 52 55 0 0 0
121. ดงบังวิทยายน 14 2 11 0 0 0
122. ดงพลองพิทยาคม 0 0 42 0 0 0
123. ดงมอนวิทยาคม 0 46 57 0 0 0
124. ดงมะไฟพิทยาคม 0 42 51 0 0 0
125. ดงมะไฟวิทยา 0 83 64 0 0 0
126. ดงมะไฟวิทยาคม 0 0 1 0 0 0
127. ดงมันพิทยาคม 0 21 25 0 0 0
128. ดงยางวิทยาคม 0 0 3 0 0 0
129. ดงสว่างวิทยา 0 0 22 0 0 0
130. ดงหลวงวิทยา 146 135 134 0 0 0
131. ดงเย็นพิทยาคาร 0 37 34 0 0 0
132. ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0 42 42 0 0 0
133. ดอนจานวิทยาคม 98 71 56 0 0 0
134. ดอนตาลวิทยา 193 163 179 0 0 0
135. ดอนบอสโกวิทยา 0 155 98 0 0 0
136. ดอนมดแดงวิทยาคม 0 0 12 0 0 0
137. ดอนแรดวิทยา 0 51 25 0 0 0
138. ดอนไทรงามพิทยาคม 0 49 33 0 0 0
139. ดูกอึ่งประชาสามัคคี 0 24 23 0 0 0
140. ด่านขุนทด 0 296 240 0 0 0
141. ด่านม่วงคำพิทยาคม 0 35 42 0 0 0
142. ตระกูลประเทืองวิทยาคม 0 53 63 0 0 0
143. ตลาดโพธิ์พิทยาคม 64 83 88 0 0 0
144. ตาจงพิทยาสรรค์ 0 35 35 0 0 0
145. ตาดทองพิทยาคม 0 13 10 0 0 0
146. ตาลสุมพัฒนา 86 79 82 0 0 0
147. ตูมพิทยานุสรณ์ 0 0 22 0 0 0
148. ตูมใหญ่วิทยา 85 115 107 0 0 0
149. ถนนหักพิทยาคม 0 1 18 0 0 0
150. ถ่อนวิทยา 0 31 38 0 0 0
151. ทรายทองวิทยา 0 126 112 0 0 0
152. ทรายมูลวิทยา 163 169 145 0 0 0
153. ทุ่งฝนพัฒนศึกษา 58 54 34 0 0 0
154. ทุ่งฝนวิทยาคาร 0 76 75 0 0 0
155. ทุ่งมนวิทยาคาร 0 44 45 0 0 0
156. ทุ่งศรีอุดม 0 0 98 0 0 0
157. ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 0 119 130 0 0 0
158. ทุ่งแสงทองพิทยาคม 26 35 26 0 0 0
159. ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 0 41 26 0 0 0
160. ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 0 0 9 0 0 0
161. ท่าคันโทวิทยาคาร 0 126 165 0 0 0
162. ท่าช้างราษฎร์บำรุง 0 0 74 0 0 0
163. ท่าดอกคำวิทยาคม 0 24 23 0 0 0
164. ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 283 330 246 0 0 0
165. ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 103 95 101 0 0 0
166. ท่านางแนววิทยายน 0 63 67 0 0 0
167. ท่าบ่อ 10 357 328 0 0 0
168. ท่าบ่อพิทยาคม 0 26 29 0 0 0
169. ท่ามะไฟหวานวิทยาคม 0 80 65 0 0 0
170. ท่าม่วงวิทยาคม 0 40 40 0 0 0
171. ท่าลาด 0 21 22 0 0 0
172. ท่าลี่วิทยา 120 94 117 0 0 0
173. ท่าสว่างวิทยา 0 19 29 0 0 0
174. ท่าโพธิ์ศรีพิทยา 0 135 117 0 0 0
175. ธงธานี 0 70 46 0 0 0
176. ธรรมบวรวิทยา 0 164 115 0 0 0
177. ธวัชบุรีวิทยาคม 0 58 98 0 0 0
178. ธัญญาพัฒนวิทย์ 0 34 17 0 0 0
179. ธันยธรณ์พิทยา 0 36 26 0 0 0
180. ธาตุนารายณ์วิทยา 0 497 486 0 0 0
181. ธาตุพนม 381 334 300 0 0 0
182. ธาตุพิทยาคม 0 0 8 0 0 0
183. ธาตุศรีนคร 0 42 24 0 0 0
184. ธาตุโพนทองวิทยาคม 21 17 18 0 0 0
185. ธารทองพิทยาคม 0 283 222 0 0 0
186. ธารปราสาทเพชรวิทยา 0 67 67 0 0 0
187. นครขอนแก่น 376 329 267 0 0 0
188. นครพนมวิทยาคม 0 338 358 0 0 0
189. นครศรีลำดวนวิทยา 0 88 75 0 0 0
190. นวมินทราชูทิศ อีสาน 0 96 66 0 0 0
191. นากระแซงศึกษา 0 0 5 0 0 0
192. นางรอง 0 524 488 0 0 0
193. นางรองพิทยาคม 4 195 209 0 0 0
194. นางัวราษฎร์รังสรรค์ 0 0 2 0 0 0
195. นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 0 99 93 0 0 0
196. นาจะหลวย 0 247 217 0 0 0
197. นาจานศึกษา 0 79 62 0 0 0
198. นาดีพิทยาคม 0 47 52 0 0 0
199. นาดีวิทยา 0 68 62 0 0 0
200. นาดูนประชาสรรพ์ 0 181 175 0 0 0
201. นาด้วงวิทยา 0 97 91 0 0 0
202. นาถ่อนพัฒนา 0 5 8 0 0 0
203. นาภูพิทยาคม 0 68 31 0 0 0
204. นามนพิทยาคม 0 58 37 0 0 0
205. นามะเขือพัฒนศึกษา 14 14 20 0 0 0
206. นายางกลักพิทยาคม 0 28 118 0 0 0
207. นารายณ์คำผงวิทยา 0 56 66 0 0 0
208. นารีนุกูล 0 657 623 0 0 0
209. นารีนุกูล 2 0 25 26 0 0 0
210. นาวังวิทยา 0 50 25 0 0 0
211. นาวังศึกษาวิช 0 202 207 0 0 0
212. นาสวรรค์พิทยาคม 0 53 65 0 0 0
213. นาส่วงวิทยา 0 3 106 0 0 0
214. นาหนองทุ่มวิทยา 0 76 90 0 0 0
215. นาหนังพัฒนศึกษา 43 28 60 0 0 0
216. นาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) 163 120 124 0 0 0
217. นาอ้อวิทยา 0 39 60 0 0 0
218. นาเชือกพิทยาสรรค์ 301 283 295 0 0 0
219. นาเดื่อพิทยาคม 0 0 3 0 0 0
220. นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก 0 116 106 0 0 0
221. นาแกพิทยาคม 0 132 116 0 0 0
222. นาแกวิทยา 34 27 30 0 0 0
223. นาแกสามัคคีวิทยา 0 317 285 0 18 12
224. นาแห้ววิทยา 0 56 45 0 0 0
225. นาโปร่งประชาสรรค์ 0 0 28 0 0 0
226. นาโพธิ์พิทยาคม 207 165 175 0 0 0
227. นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 0 61 44 0 0 0
228. นาโพธิ์วิทยา 71 83 44 0 0 0
229. นาโสกวิทยาคาร 39 28 23 0 0 0
230. นาไคร้พิทยาสรรพ์ 0 49 41 0 0 0
231. นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 0 75 52 0 0 0
232. นิคมพิมายศึกษา 0 51 32 0 0 0
233. นิคมหนองแก้วญาณเวที 0 23 18 0 0 0
234. นิภาศิริ 0 0 2 0 0 0
235. น้ำคำวิทยาคม 28 20 23 0 0 0
236. น้ำปลีกศึกษา 73 53 70 0 0 0
237. น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 0 33 26 0 0 0
238. น้ำพองศึกษา 0 349 347 0 0 0
239. น้ำยืนวิทยา 0 261 231 0 0 0
240. น้ำสวยวิทยา 0 93 78 0 0 0
241. น้ำเกลี้ยงวิทยา 0 21 11 0 0 0
242. น้ำโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 0 24 20 0 0 0
243. น้ำโสมพิทยาคม 0 343 261 0 0 0
244. บรบือ 0 364 354 0 0 0
245. บรบือวิทยาคาร 0 293 251 0 23 36
246. บะฮีวิทยาคม 24 22 18 0 0 0
247. บัวน้อยวิทยา 0 12 6 0 0 0
248. บัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ 0 16 13 0 0 0
249. บัวหลวงวิทยาคม 0 247 248 0 0 0
250. บัวเชดวิทยา 67 213 201 0 0 0
251. บัวแก้วพิทยาคม 22 32 37 0 0 0
252. บัวใหญ่พิทยาคม 0 58 69 0 0 0
253. บึงกาฬ 0 446 409 0 0 0
254. บึงบูรพ์ 0 63 47 0 0 0
255. บึงพะไล 0 48 42 0 0 0
256. บึงมะลูวิทยา 0 144 135 0 0 0
257. บึงโขงหลงวิทยาคม 0 181 121 0 0 0
258. บึงไทรพิทยาคม 0 8 19 0 0 0
259. บุญวัฒนา 0 674 672 0 0 0
260. บุญวัฒนา 2 0 30 61 0 0 0
261. บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 0 355 303 0 0 0
262. บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 24 14 19 0 0 0
263. บุณฑริกวิทยาคาร 0 338 303 0 0 0
264. บุรีรัมย์พิทยาคม 0 661 648 0 0 0
265. บุแกรงวิทยาคม 0 61 34 0 0 0
266. บุ่งคล้านคร 0 114 97 0 0 0
267. บ้านกรวดวิทยาคาร 0 482 414 0 37 28
268. บ้านกันทรารมย์ 0 0 46 0 0 0
269. บ้านขามพิทยาคม 0 93 69 0 0 0
270. บ้านข่าพิทยาคม 0 25 33 0 0 0
271. บ้านค่ายวิทยา 0 93 65 0 0 0
272. บ้านดุงวิทยา 0 446 401 0 0 0
273. บ้านตาอุด 0 49 28 0 0 0
274. บ้านท่าโป่ง 0 56 52 0 0 0
275. บ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" 0 111 116 0 0 0
276. บ้านบัวราษฎร์บำรุง 0 0 3 0 0 0
277. บ้านประสุข 0 0 1 0 0 0
278. บ้านผึ้งวิทยาคม 0 0 57 0 0 0
279. บ้านพิณโท 45 32 32 0 0 0
280. บ้านม่วงพิทยาคม 0 282 236 0 0 0
281. บ้านรุน 0 15 12 0 0 0
282. บ้านลานวิทยาคม 0 70 63 0 0 0
283. บ้านหมากแข้ง 0 86 72 0 0 0
284. บ้านเขว้าวิทยายน 0 72 92 0 0 0
285. บ้านเชียงวิทยา 0 33 28 0 0 0
286. บ้านเรียน ภ.ดี 0 1 0 0 0 0
287. บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 0 158 124 0 0 0
288. บ้านแท่นวิทยา 0 140 203 0 0 0
289. บ้านแพงพิทยาคม 0 199 155 0 0 0
290. บ้านแฮดศึกษา 89 86 70 0 0 0
291. บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 0 48 77 0 0 0
292. บ้านไทยวิทยาคม 0 0 1 0 0 0
293. บ้านไผ่ 0 494 458 0 0 0
294. บ้านไผ่พิทยาคม 0 69 60 0 0 0
295. บ้านไผ่ศึกษา 0 20 26 0 0 0
296. ปทุมพิทยาคม 0 157 144 0 0 0
297. ปทุมรัตต์พิทยาคม 0 295 244 0 0 0
298. ปทุมราชวงศา 0 313 265 0 0 0
299. ปทุมวิทยากร 110 97 49 0 0 0
300. ปทุมเทพวิทยาคาร 0 599 621 0 0 0
301. ประจักษ์ศิลปาคม 0 59 55 0 0 0
302. ประจักษ์ศิลปาคาร 0 369 340 0 0 0
303. ประชาพัฒนา 0 33 19 0 0 0
304. ประชารัฐพัฒนาการ 0 35 21 0 0 0
305. ประชารัฐวิทยาเสริม 0 55 57 0 0 0
306. ประถมปรีดาภรณ์ 86 69 114 0 0 0
307. ประภัสสรวิทยา 0 24 24 0 0 0
308. ประสาทวิทยาคาร 0 475 441 0 0 0
309. ประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ 0 62 45 0 0 0
310. ประโคนชัยพิทยาคม 0 488 479 0 0 0
311. ปรางค์กู่ 0 308 266 0 64 53
312. ปราสาทเบงวิทยา 0 0 38 0 0 0
313. ปริยัติธีรวิทยา 0 0 1 0 0 0
314. ปริยัติโกศลวิทยา 0 0 17 0 0 0
315. ปลาค้าววิทยานุสรณ์ 0 0 71 0 0 0
316. ปลาปากวิทยา 0 127 125 0 0 0
317. ปลูกปัญญา 0 13 3 0 0 0
318. ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0 19 27 0 0 0
319. ปักธงชัยประชานิรมิต 0 383 351 0 0 0
320. ปัญจดี 34 20 22 0 0 0
321. ปากคาดพิทยาคม 0 286 269 0 0 0
322. ปากชมวิทยา 0 78 79 0 0 0
323. ปากช่อง 0 531 508 0 0 0
324. ปากสวยพิทยาคม 0 60 56 0 0 0
325. ปิยศึกษา(มัธยมวัดดอนขวาง) 0 2 7 0 0 0
326. ปิยะมหาราชาลัย 366 360 366 0 0 0
327. ปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย 0 26 34 0 0 0
328. ปู่ด้วงศึกษาลัย 0 10 9 0 0 0
329. ป่าติ้ววิทยา 0 113 70 0 0 0
330. ป่าหวายวิทยายน 0 1 5 0 0 0
331. ผดุงนารี 0 580 502 0 0 0
332. ผักไหมวิทยานุกูล 0 57 67 0 0 0
333. ผาน้ำทิพย์วิทยา 0 33 26 0 0 0
334. ผาสามยอดวิทยาคม 0 0 32 0 0 0
335. ผาอินทร์แปลงวิทยา 0 68 63 0 0 0
336. ผาเทิบวิทยา 0 44 59 0 0 0
337. ผึ่งแดดวิทยาคาร 0 94 106 0 0 0
338. ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 0 72 72 0 0 0
339. ฝางวิทยายน 0 95 92 0 0 0
340. พนมดงรักวิทยา 0 100 100 0 0 0
341. พนมรุ้ง 79 81 67 0 0 0
342. พนมไพรวิทยาคาร 0 313 298 0 0 0
343. พนาศึกษา 0 199 154 0 0 0
344. พยัคฆภูมิวิทยาคาร 0 466 420 0 0 0
345. พยุห์วิทยา 0 66 70 0 0 0
346. พรชัยวิชชาลัย 0 13 0 0 0 0
347. พรมเทพพิทยาคม 28 20 23 0 0 0
348. พรรณาวุฒาจารย์ 0 186 175 0 0 0
349. พระกุมารร้อยเอ็ด 0 83 83 0 0 0
350. พระครูพิทยาคม 0 124 130 0 0 0
351. พระซองสามัคคีวิทยา 0 34 35 0 0 0
352. พระธาตุบังพวนวิทยา 0 6 10 0 0 0
353. พระธาตุหนองสามหมื่น 22 31 23 0 0 0
354. พระบาทนาสิงห์พิทยาคม 0 18 29 0 0 0
355. พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดไตรภูมิ 0 0 1 0 0 0
356. พระพุทธบาทวิทยาคม 0 5 10 0 0 0
357. พระแก้วอาสาวิทยา 0 5 5 0 0 0
358. พรเจริญวิทยา 0 325 296 0 0 0
359. พรเมตตาคริสเตียน 27 28 28 0 0 0
360. พล 0 312 237 0 0 0
361. พลพัฒนศึกษา 0 9 8 0 0 0
362. พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 26 36 24 0 0 0
363. พลับพลาชัยพิทยาคม 0 188 190 0 0 0
364. พะทายพิทยาคม 0 63 81 0 0 0
365. พังทุยพัฒนศึกษา 0 21 24 0 0 0
366. พังเคนพิทยา 0 107 106 0 0 0
367. พังโคนวิทยาคม 0 258 227 0 0 0
368. พัฒนาปัญญา 0 0 1 0 0 0
369. พานพร้าว 0 0 17 0 0 0
370. พิชญบัณฑิต 0 91 104 0 0 0
371. พิชญบัณฑิต 2 19 19 30 0 0 0
372. พิชญพิชญ์ 0 11 13 0 0 0
373. พิชญวิทย์ 0 0 54 0 0 0
374. พิบูลย์รักษ์พิทยา 95 82 75 0 0 0
375. พิมพ์รัฐประชาสรรค์ 0 45 47 0 0 0
376. พิมายดำรงวิทยาคม 0 0 64 0 0 0
377. พิมายวิทยา 0 587 547 0 0 0
378. พุทไธสง 0 483 436 0 0 0
379. ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 0 29 30 0 0 0
380. ภักดีชุมพลวิทยา 0 106 101 0 0 0
381. ภัทรบพิตร 0 247 192 0 0 0
382. ภูกระดึงวิทยาคม 0 181 165 0 0 0
383. ภูผาม่าน 0 72 90 0 0 0
384. ภูพระบาทวิทยา 0 7 11 0 0 0
385. ภูพานวิทยา 0 20 19 0 0 0
386. ภูมิพิชญ 0 19 19 0 0 0
387. ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 0 72 49 0 0 0
388. ภูหลวงวิทยา 0 112 92 0 0 0
389. ภูเขียว 475 505 510 0 0 0
390. ภูเรือวิทยา 0 123 133 0 0 0
391. ภูเวียงวิทยาคม 0 375 326 0 0 0
392. ภู่วิทยา 0 154 135 0 0 0
393. มงคลญาณปริยัติ 0 1 0 0 0 0
394. มหาชนะชัยวิทยาคม 0 132 132 0 0 0
395. มหาวิชานุกูล 0 23 29 0 0 0
396. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 0 0 6 0 0 0
397. มหาวิทยาลัยนครพนม   0 0 0 0 2 1
398. มหาไชยพิทยาคม 0 23 29 0 0 0
399. มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 149 108 0 0 0
400. มหาไถ่ศึกษาเลย 0 79 93 0 0 0
401. มหิศราธิบดี 0 171 145 0 0 0
402. มอสวนขิงพิทยาสรรพ์ 49 30 51 0 0 0
403. มัญจาศึกษา 0 239 248 0 0 0
404. มัธยมด่านขุนทด 0 488 465 0 0 0
405. มัธยมตระการพืชผล 0 479 473 0 0 0
406. มัธยมตลาดใหญ่วิทยา 0 4 8 0 0 0
407. มัธยมบักดองวิทยา 61 57 39 0 0 0
408. มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 0 6 7 0 0 0
409. มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 0 0 4 0 0 0
410. มัธยมยางสีสุราช 0 76 77 0 0 0
411. มัธยมวชิราลงกรณวราราม 0 138 151 0 0 0
412. มัธยมวัดกลางโกสุม 0 91 83 0 0 0
413. มัธยมวัดธาตุ(รัตนวิมลอนุสรณ์) 0 0 30 0 0 0
414. มัธยมวานรนิวาส 304 471 383 0 0 0
415. มัธยมวาริชภูมิ 0 159 151 0 0 0
416. มัธยมศรีลำเภาลูน 0 1 1 0 0 0
417. มัธยมศึกษาวัดปัทมากร 0 25 32 0 0 0
418. มัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี 0 42 30 0 0 0
419. มารีย์วิทยา 562 499 520 0 0 0
420. มิตรภาพ 0 24 27 0 0 0
421. มีชัยพัฒนา 0 24 20 0 0 0
422. มุกดาวิทยานุกูล 0 180 139 0 0 0
423. มุกดาหาร 0 360 359 0 0 0
424. ม่วงมิตรวิทยาคม 0 45 36 0 0 0
425. ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 316 311 245 0 0 0
426. ยางคำพิทยาคม 0 24 0 0 0 0
427. ยางชุมน้อยพิทยาคม 0 173 158 0 0 0
428. ยางตลาดวิทยาคาร 0 260 206 0 0 0
429. ยางวิทยาคม 0 34 45 0 0 0
430. ยางวิทยาคาร 0 27 37 0 0 0
431. ยางหล่อวิทยาคาร 46 46 55 0 0 0
432. ยุวทูตศึกษา 2 0 4 2 0 0 0
433. ยูงทองพิทยาคม 0 104 82 0 0 0
434. ยโสธรพิทยาคม 0 532 524 0 0 0
435. รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0 123 131 0 0 0
436. รัตนบุรี 0 316 343 0 0 0
437. ราชประชานุเคราะห์ 14 0 36 35 0 0 0
438. ราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 60 87 71 0 0 0
439. ราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ 0 108 94 0 0 0
440. ราชประชานุเคราะห์ 32 0 53 74 0 0 0
441. ราชประชานุเคราะห์ 50 0 65 53 0 0 0
442. ราชประชานุเคราะห์ 52 0 41 34 0 0 0
443. ราชประชานุเคราะห์ 54 0 6 18 0 0 0
444. ราชสีมาวิทยาลัย 8 694 643 0 0 0
445. รามราชพิทยาคม 0 0 3 0 0 0
446. รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 0 159 150 0 0 0
447. รุ่งอรุณวิทยา 0 134 126 0 0 0
448. ร่มธรรมานุสรณ์ 0 0 27 0 0 0
449. ร่มเกล้า 0 205 147 0 0 0
450. ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 0 0 19 0 0 0
451. ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 0 22 18 0 0 0
452. ร่วมจิตต์วิทยา 0 0 66 0 0 0
453. ร่องคำ 0 415 393 0 0 0
454. ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 0 676 659 0 0 0
455. ละทายวิทยา 5 42 28 0 0 0
456. ละหานทรายรัชดาภิเษก 0 402 408 0 28 47
457. ละหานทรายวิทยา 0 41 35 0 0 0
458. ลานทรายพิทยาคม 0 64 42 0 0 0
459. ลำดวนพิทยาคม 0 70 64 0 0 0
460. ลำทะเมนไชยพิทยาคม 79 85 61 0 0 0
461. ลำปลายมาศ 0 467 450 0 0 0
462. ลือคำหาญวารินชำราบ 0 533 543 0 0 0
463. ลือวิทยาคม 0 27 30 0 0 0
464. ลืออำนาจวิทยาคม 0 0 85 0 0 0
465. วรคุณอุปถัมภ์ 0 64 20 0 0 0
466. วรราชวิทยา 0 68 71 0 0 0
467. วังกระแสวิทยาคม 0 0 5 0 0 0
468. วังม่วงพิทยาคม 0 58 55 0 0 0
469. วังสามหมอวิทยาคาร 0 186 188 0 0 0
470. วังหลวงพิทยาสรรพ์ 0 113 124 0 0 0
471. วังหลวงวิทยาคม 0 0 20 0 0 0
472. วังโพนงามวิทยา 0 37 22 0 0 0
473. วัดบ้านโคกหนองแวง 0 0 3 0 0 0
474. วัดศรีจันทร์ 0 27 19 0 0 0
475. วัดหลวงวิทยา 0 194 185 0 0 0
476. วัดโพธิ์น้อย 0 0 3 0 0 0
477. วัดไพรบึงวิทยา 0 0 1 0 0 0
478. วาปีปทุม 0 521 504 0 0 0
479. วาริชวิทยา 0 19 18 0 0 0
480. วารินชำราบ 181 176 169 0 0 0
481. วาสนาศึกษา 0 0 5 0 0 0
482. วิจิตราพิทยา 0 133 120 0 0 0
483. วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ 0 0 0 344 288 240
484. วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง 0 0 0 0 285 268
485. วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร 0 0 0 0 414 388
486. วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 0 0 0 0 158 209
487. วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร 0 0 0 0 92 108
488. วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม 0 0 0 0 244 240
489. วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด 0 0 0 0 236 233
490. วิทยาลัยการอาชีพสตึก 0 0 0 0 0 2
491. วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน 0 0 0 0 0 1
492. วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง 0 0 0 0 0 1
493. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 0 0 0 0 0 81
494. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 0 0 0 0 58 53
495. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 0 0 81 0 0 0
496. วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 0 0 0 0 478 534
497. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 0 0 0 665 634 714
498. วิทยาลัยอาชีวศึกษามหานครเลย 0 0 0 0 0 1
499. วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 0 0 0 0 296 277
500. วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 0 0 0 0 0 3
501. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 0 1 1 0 1 1
502. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 0 0 0 0 618 596
503. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 0 0 0 0 431 561
504. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 0 0 0 0 340 437
505. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น 0 0 0 0 131 72
506. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 0 0 0 0 0 1
507. วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ 0 0 0 0 740 620
508. วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 0 0 0 0 0 6
509. วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 0 0 0 0 660 1021
510. วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 0 0 0 0 732 832
511. วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ 0 0 0 0 0 11
512. วิทยาลัยเทคนิคนางรอง 0 0 0 0 481 543
513. วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง 0 0 0 0 0 4
514. วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 0 0 0 0 0 1
515. วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร 0 0 0 0 0 1
516. วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 0 0 0 0 2 0
517. วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 0 0 0 0 817 1202
518. วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 0 0 0 0 0 1
519. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 0 0 0 0 0 4
520. วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 0 1 1 1043 1090 1042
521. วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน 0 0 0 0 794 802
522. วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี 0 0 0 0 35 28
523. วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 0 0 0 0 0 1
524. วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 0 0 0 0 392 427
525. วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 0 0 0 0 757 621
526. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 0 0 0 0 735 705
527. วิทยาลัยเทคนิคเขาวง 0 0 0 0 187 157
528. วิทยาลัยเทคนิคเซกา 0 0 0 0 190 327
529. วิทยาลัยเทคนิคเลย 0 0 0 0 0 1
530. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร 0 0 0 0 0 1
531. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง 0 0 0 0 0 2
532. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 0 0 0 0 6
533. วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 4
534. วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 143 144 144 0 0 0
535. วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 0 158 154 0 0 0
536. วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 0 142 142 0 0 0
537. วีรวัฒน์โยธิน 0 353 279 0 0 0
538. ศรีกระนวนวิทยาคม 0 520 458 0 0 0
539. ศรีฐานกระจายศึกษา 15 8 16 0 0 0
540. ศรีตระกูลวิทยา 0 0 3 0 0 0
541. ศรีธรรมวิทยา 0 46 44 0 0 0
542. ศรีธวัชวิทยาลัย 0 55 35 0 0 0
543. ศรีธาตุพิทยาคม 251 267 222 0 0 0
544. ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 0 458 401 0 0 0
545. ศรีรัตนวิทยา 0 268 239 0 0 0
546. ศรีวิไลวิทยา 0 289 318 0 0 0
547. ศรีสงครามวิทยา 0 507 489 0 0 0
548. ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 0 90 121 0 0 0
549. ศรีสองรักษ์วิทยา 0 202 173 0 0 0
550. ศรีสะเกษวิทยาลัย 0 680 641 0 0 0
551. ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า 0 25 26 0 0 0
552. ศรีสำราญวิทยาคม 0 22 25 0 0 0
553. ศรีสุขวิทยา 0 32 34 0 0 0
554. ศรีหนองกาววิทยา 0 0 52 0 0 0
555. ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 0 89 93 0 0 0
556. ศรีอุดมปัญญาคม 8 1 5 0 0 0
557. ศรีเจริญศึกษา 0 2 1 0 0 0
558. ศรีเมืองวิทยาคาร 0 362 293 0 0 0
559. ศรีโคตรบูรณ์ 0 42 54 0 0 0
560. ศรีไผทสมันต์ 0 40 14 0 0 0
561. ศิลาทองพิทยาสรรค์ 30 32 27 0 0 0
562. ศีขรภูมิพิสัย 0 404 367 0 0 0
563. ศึกษาประชาสามัคคี 0 40 34 0 0 0
564. ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 0 0 52 0 0 0
565. ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น 0 0 0 0 1 0
566. สกลนครพัฒนศึกษา 0 273 218 0 0 0
567. สกลราชวิทยานุกูล 0 651 634 0 0 0
568. สตรีชัยภูมิ 0 488 480 0 0 0
569. สตรีราชินูทิศ 0 640 644 0 0 0
570. สตรีศึกษา 0 689 678 0 0 0
571. สตรีสิริเกศ 0 579 542 0 0 0
572. สตึก 0 400 302 0 0 0
573. สนธิราษฎร์วิทยา 60 39 60 0 0 0
574. สนมวิทยาคาร 110 127 131 40 69 23
575. สมสนุกพิทยาคม 29 22 22 0 0 0
576. สมเด็จ 41 37 37 0 0 0
577. สมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 0 63 55 0 0 0
578. สมเด็จพระธีรญาณมุนี 68 36 59 0 0 0
579. สมเด็จพิทยาคม 0 457 409 0 0 0
580. สร้างคอมวิทยา 0 97 88 0 0 0
581. สร้างนกทาวิทยาคม 55 41 46 0 0 0
582. สวายจีกพิทยาคม 0 60 50 0 0 0
583. สวายวิทยาคาร 0 98 60 0 0 0
584. สว่างแดนดิน 0 226 212 0 0 0
585. สหราษฎร์รังสฤษดิ์ 0 255 211 0 0 0
586. สหัสขันธ์ศึกษา 0 164 148 0 0 0
587. สอนแก้วว่องไววิทยา 0 57 51 0 0 0
588. สะพือวิทยาคาร 46 44 49 0 0 0
589. สะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 0 0 25 0 0 0
590. สะแกพิทยาคม 0 35 46 0 0 0
591. สังขะ 0 414 363 0 0 0
592. สังคมวิทยา 0 162 131 0 0 0
593. สันติวิทยาสรรพ์ 0 27 44 0 0 0
594. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 0 58 0 0 0 0
595. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 0 8 0 0 0 0
596. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 21 15 19 0 0 0
597. สามชัย 0 105 83 0 0 0
598. สามพร้าววิทยา 0 53 24 0 0 0
599. สามหมอวิทยา 0 24 28 0 0 0
600. สามัคคีพิทยาคาร 0 25 12 0 0 0
601. สารคามพิทยาคม 630 643 632 0 0 0
602. สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 67 100 99 0 0 0
603. สาวะถีพิทยาสรรพ์ 0 53 47 0 0 0
604. สำโรงทาบวิทยาคม 0 213 197 0 37 33
605. สำโรงวิทยาคาร 0 149 131 0 0 0
606. สิงหวิทยาคม 0 93 101 0 0 0
607. สินรินทร์วิทยา 0 94 96 0 0 0
608. สิรินธร 550 557 575 0 0 0
609. สิรินธรวิทยานุสรณ์ 82 81 78 0 0 0
610. สิริเกศน้อมเกล้า 29 35 26 0 0 0
611. สีดาวิทยา 0 142 129 0 0 0
612. สีหราชเดโชชัย 0 13 8 0 0 0
613. สีออศิลปศาสตร์ 39 52 43 0 0 0
614. สุมเส้าพิทยาคาร 0 61 61 0 0 0
615. สุรธรรมพิทักษ์ 0 438 451 0 0 0
616. สุรนารีวิทยา 0 715 692 0 0 0
617. สุรนารีวิทยา 2 0 121 106 0 0 0
618. สุรพินท์พิทยา 0 235 235 0 0 0
619. สุรวิทยาคาร 620 597 595 0 0 0
620. สุรินทร์ราชมงคล 0 1 24 0 0 0
621. สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 0 177 173 0 0 0
622. สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 476 512 491 0 0 0
623. สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 344 301 0 0 0
624. สูงเนินพิทยาคม 0 42 44 0 0 0
625. ส้มป่อยพิทยาคม 0 0 68 0 0 0
626. หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 0 132 132 0 0 0
627. หทัยคริสเตียน 0 2 10 0 0 0
628. หนองกราดวัฒนา 0 16 10 0 0 0
629. หนองกี่พิทยาคม 0 470 430 0 0 0
630. หนองกุงศรีวิทยาคาร 0 171 158 0 0 0
631. หนองขามพิทยาคม 0 4 12 0 0 0
632. หนองคอนไทยวิทยาคม 0 0 16 0 0 0
633. หนองคายวิทยาคาร 0 127 119 0 0 0
634. หนองซนพิทยาคม 0 23 12 0 0 0
635. หนองตาดพิทยาคม 21 21 15 0 0 0
636. หนองตาไก้ศึกษา 0 27 22 0 0 0
637. หนองนาคำวิทยาคม 0 74 102 0 0 0
638. หนองนางพิทยาคม 0 0 1 0 0 0
639. หนองน้ำใสพิทยาคม 109 104 106 0 0 0
640. หนองบัวบานวิทยา 0 24 23 0 0 0
641. หนองบัวพิทยาคาร 0 552 561 0 0 0
642. หนองบัวระเหววิทยาคาร 0 130 120 0 0 0
643. หนองบัวละครวิทยา 0 13 14 0 0 0
644. หนองบัวแดงวิทยา 0 450 414 0 0 0
645. หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ 17 15 9 0 0 0
646. หนองบุญมากประสงค์วิทยา 0 15 92 0 0 0
647. หนองบ่อวิทยานุกูล 0 13 13 0 0 0
648. หนองบ่อสามัคคีวิทยา 0 8 1 0 0 0
649. หนองผึ้งวิทยาคาร 0 30 44 0 0 0
650. หนองพอกวิทยาลัย 0 236 215 0 0 0
651. หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 64 85 54 0 0 0
652. หนองยางชุมพิทยาคม 0 0 8 0 0 0
653. หนองวัวซอพิทยาคม 0 120 104 0 0 0
654. หนองสนิทวิทยา 0 12 29 0 0 0
655. หนองสวรรค์วิทยาคาร 0 39 42 0 0 0
656. หนองสองห้องวิทยา 182 188 176 0 0 0
657. หนองสูงสามัคคีวิทยา 0 138 118 0 0 0
658. หนองหงส์พิทยาคม 0 200 201 0 0 0
659. หนองหมื่นถ่านวิทยา 0 20 30 0 0 0
660. หนองหลวงศึกษา 0 62 55 0 0 0
661. หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 0 56 41 0 0 0
662. หนองหัวช้างวิทยา 0 0 5 0 0 0
663. หนองหานวิทยา 0 417 328 0 0 0
664. หนองหินวิทยาคม 0 165 176 0 0 0
665. หนองหิ้งพิทยา 0 48 45 0 0 0
666. หนองฮีเจริญวิทย์ 0 48 49 0 0 0
667. หนองเข็งวิทยาคม 28 33 36 0 0 0
668. หนองเรือพิทยาคม 0 20 13 0 0 0
669. หนองเรือวิทยา 0 836 822 0 0 0
670. หนองเสาเล้าวิทยาคาร 0 13 18 0 0 0
671. หนองแดงวิทโยดม 0 19 27 0 0 0
672. หนองแวงวิทยา 44 40 33 0 0 0
673. หนองแวงวิทยาคม 0 116 108 0 0 0
674. หนองแวงวิทยานุกูล 0 9 6 0 0 0
675. หนองแสงวิทยศึกษา 0 101 85 0 0 0
676. หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0 79 80 0 0 0
677. หว้านใหญ่วิทยา 0 53 74 0 0 0
678. หันห้วยทรายพิทยาคม 0 0 16 0 0 0
679. หัวตะพานวิทยาคม 0 223 158 0 0 0
680. หัวหินวัฒนาลัย 21 34 28 0 0 0
681. หินโงมพิทยาคม 0 47 26 0 0 0
682. ห้วยจริงวิทยา 0 81 87 0 0 0
683. ห้วยทับทันวิทยาคม 0 208 175 0 0 0
684. ห้วยผึ้งพิทยา 0 61 67 0 0 0
685. ห้วยราชพิทยาคม 0 239 204 0 0 0
686. ห้วยหินพิทยาคม 0 70 79 0 0 0
687. ห้วยเกิ้งพิทยาคาร 0 86 73 0 0 0
688. ห้วยเม็กวิทยาคม 0 176 157 0 0 0
689. ห้วยแถลงพิทยาคม 0 337 327 0 103 91
690. ห้วยแย้วิทยา 0 29 28 0 0 0
691. ห้องแซงวิทยาคม 0 36 42 0 0 0
692. อนุกูลนารี 0 509 504 0 0 0
693. อนุบาลพุทธเมตตา 0 0 209 0 0 0
694. อมตวิทยา 0 131 152 0 0 0
695. อัสสัมชัญนครราชสีมา 0 294 287 0 0 0
696. อัสสัมชัญอุบลราชธานี 0 162 171 0 0 0
697. อากาศอำนวยศึกษา 0 307 276 0 0 0
698. อาจสามารถวิทยา 175 160 110 0 0 0
699. อาเวมารีอา 133 146 122 0 0 0
700. อำนาจเจริญ 0 557 554 0 0 0
701. อำนาจเจริญพิทยาคม 0 42 48 0 0 0
702. อุดมพัฒนศึกษา 0 0 2 0 0 0
703. อุดมอักษรพิทยาคม 0 23 39 0 0 0
704. อุดรธรรมานุสรณ์ 0 56 35 0 0 0
705. อุดรธานีพิทยาคม 0 35 43 0 0 0
706. อุดรพัฒนาการ 0 205 182 0 0 0
707. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 0 402 402 0 0 0
708. อุดรพิทยานุกูล 0 852 865 0 0 0
709. อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 39 393 405 0 0 0
710. อุบลรัตน์พิทยาคม 0 183 165 0 0 0
711. อุบลวิทยากร 0 0 40 0 0 0
712. อุเทนพัฒนา 0 201 191 0 0 0
713. อุ่มเหม้าประชาสรรค์ 0 96 98 0 0 0
714. อ่างศิลา 0 143 113 0 0 0
715. ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 0 0 19 0 0 0
716. ฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 23 20 20 0 0 0
717. เกล็ดลิ้นวิทยา 0 91 71 0 0 0
718. เกษมสีมาวิทยาคาร 0 0 7 0 0 0
719. เก่าขามวิทยา 0 27 25 0 0 0
720. เขมราฐพิทยาคม 0 269 230 0 0 0
721. เขวาไร่ศึกษา 0 186 219 0 0 0
722. เขาพระนอนวิทยาคม 16 23 17 0 0 0
723. เขาวงพิทยาคาร 0 119 138 0 0 0
724. เขาสวนกวางวิทยานุกูล 0 80 80 0 0 0
725. เขาหลวงวิทยา 19 15 15 0 0 0
726. เขื่องในพิทยาคาร 0 474 377 0 0 0
727. เขื่อนช้างวิทยาคาร 0 116 86 0 0 0
728. เจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) 2 75 72 0 0 0
729. เจียงทองพิทยาคม 0 117 104 0 0 0
730. เจียรวนนท์อุทิศ 2 0 56 43 0 0 0
731. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 0 33 66 0 0 0
732. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู 0 0 5 0 0 0
733. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด 0 43 41 0 0 0
734. เฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร 34 36 40 0 0 0
735. เชนต์จอห์นท่าบม 0 32 20 0 0 0
736. เชียงกลมวิทยา 0 179 119 0 0 0
737. เชียงคาน 0 220 242 0 0 0
738. เชียงพังพัฒนวิช 0 20 22 0 0 0
739. เชียงยืนพิทยาคม 0 300 292 0 0 0
740. เชียงยืนวิทยา 0 15 6 0 0 0
741. เชียงใหม่ประชานุสรณ์ 0 96 68 0 0 0
742. เชื้อจรูญวิทย์ 0 37 29 0 0 0
743. เซกา 0 271 264 0 0 0
744. เซนต์เมรี่ 0 117 121 0 0 0
745. เซนต์โยเซฟท่าแร่ 0 54 55 0 0 0
746. เซิมพิทยาคม 0 137 107 0 0 0
747. เดชอุดม 0 571 561 0 0 0
748. เดื่อวิทยาคาร 0 0 38 0 0 0
749. เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 943 880 689 0 0 0
750. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น 0 69 49 0 0 0
751. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 0 122 111 0 0 0
752. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 0 384 290 0 0 0
753. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 402 329 256 0 0 0
754. เต่างอยพัฒนศึกษา 0 158 120 0 0 0
755. เทนมีย์มิตรประชา 0 27 22 0 0 0
756. เทพศิรินทร์ ขอนแก่น 0 23 35 0 0 0
757. เทพสถิตวิทยา 0 221 127 0 0 0
758. เทพาลัย 0 27 18 0 0 0
759. เทศบาล 2 เทศบาลเมืองนางรอง 0 0 135 0 0 0
760. เทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม 0 72 65 0 0 0
761. เทอดไทยวิทยาคม 0 15 13 0 0 0
762. เบญจธัญพิทยา 0 0 3 0 0 0
763. เบญจมิตรวิทยา 0 28 18 0 0 0
764. เบญจลักษ์พิทยา 0 183 95 0 0 0
765. เบิดพิทยาสรรค์ 0 83 77 0 0 0
766. เบ็ญจะมะมหาราช 686 666 707 0 0 0
767. เพชรพิทยาสรรค์ 0 43 37 0 0 0
768. เพ็ญพิทยาคม 0 314 281 0 0 0
769. เมยวดีพิทยาคม 136 116 124 0 0 0
770. เมืองกาฬสินธุ์ 0 142 77 0 0 0
771. เมืองคง 0 403 376 0 0 0
772. เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 0 408 340 0 0 0
773. เมืองบัววิทยา 0 68 72 0 0 0
774. เมืองพญาแลวิทยา 0 277 273 0 0 0
775. เมืองพลพิทยาคม 0 517 488 0 0 0
776. เมืองมุกวิทยาคม 0 14 22 0 0 0
777. เมืองลีงวิทยา 0 45 28 0 0 0
778. เมืองสรวงวิทยา 0 135 105 0 0 0
779. เมืองแกพิทยาคม 0 129 139 0 0 0
780. เมืองแกพิทยาสรรค์ 0 1 25 0 1 0
781. เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 0 38 36 0 0 0
782. เรณูนครวิทยานุกูล 0 321 321 0 0 0
783. เริงรมย์วิทยาคม 21 12 14 0 0 0
784. เลยพิทยาคม 564 580 576 0 0 0
785. เลยอนุกูลวิทยา 0 167 130 0 0 0
786. เลิงนกทา 0 390 359 0 0 0
787. เวียงนครวิทยาคม 0 66 64 0 0 0
788. เวียงวงกตวิทยาคม 0 79 64 0 0 0
789. เสนางคนิคม 0 150 133 0 0 0
790. เสลภูมิพิทยาคม 0 381 358 0 0 0
791. เสอเพลอพิทยาคม 0 23 15 0 0 0
792. เสิงสาง 0 364 331 0 0 0
793. เหลืองพนาวิทยาคม 0 45 45 0 0 0
794. เหล่ากลางวิทยาคม 0 49 33 0 0 0
795. เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0 64 58 0 0 0
796. เหล่านาแกวิทยานุสรณ์ 0 24 11 0 0 0
797. เหล่ายาววิทยาคาร 0 29 29 0 0 0
798. เหล่าหลวงประชานุสรณ์ 0 0 28 0 0 0
799. เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม 0 18 8 0 0 0
800. เอราวัณวิทยาคม 0 53 47 0 0 0
801. เอือดใหญ่พิทยา 0 114 103 0 0 0
802. แก่งนาจารย์พิทยาคม 0 14 3 0 0 0
803. แก่นนครวิทยาลัย 750 791 733 0 0 0
804. แก่นนครวิทยาลัย 2 23 28 9 0 0 0
805. แก้งคร้อวิทยา 0 388 381 0 0 0
806. แก้งสนามนางพิทยาคม 0 0 1 0 0 0
807. แคนดงพิทยาคม 0 102 85 0 0 0
808. แตลศิริวิทยา 1 76 42 0 0 0
809. แนงมุดวิทยา 83 77 80 0 0 0
810. แวงน้อยศึกษา 0 87 89 0 0 0
811. แวงพิทยาคม 71 96 56 0 0 0
812. แวงใหญ่พิทยาสรรค์ 0 0 17 0 0 0
813. แวงใหญ่วิทยาคม 0 97 68 0 0 0
814. แสงสุริยาวิทยา 19 41 21 0 0 0
815. แสงอร่ามพิทยาคม 0 0 1 0 0 0
816. แสนสุข 0 28 17 0 0 0
817. โกสุมวิทยาสรรค์ 0 368 322 0 0 0
818. โขงเจียมวิทยาคม 0 127 128 0 0 0
819. โคกคอนวิทยาคม 0 61 37 0 0 0
820. โคกตะเคียนวิทยา 0 89 56 0 0 0
821. โคกนางามพิทยาสรรพ์ 0 28 35 0 0 0
822. โคกยางวิทยา 0 6 15 0 0 0
823. โคกล่ามพิทยาคม 0 77 52 0 0 0
824. โคกศรีเมือง 0 10 7 0 0 0
825. โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 0 67 61 0 0 0
826. โคกสีพิทยาสรรพ์ 0 0 23 0 0 0
827. โคกสีวิทยาสรรค์ 0 0 42 0 0 0
828. โคกโพธิ์ไชยศึกษา 0 93 90 0 0 0
829. โคราชพิทยาคม 0 32 32 0 0 0
830. โชคชัยสามัคคี 0 460 435 0 0 0
831. โชคเพชรพิทยา 0 22 20 0 0 0
832. โซ่พิสัยพิทยาคม 0 311 231 0 0 0
833. โดมประดิษฐ์วิทยา 0 0 7 0 0 0
834. โนนกุงวิทยาคม 0 0 82 0 0 0
835. โนนข่าวิทยา 0 21 39 0 0 0
836. โนนคำวิทยา 0 23 10 0 0 0
837. โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 0 53 69 0 0 0
838. โนนค้อวิทยาคม 0 0 117 0 0 0
839. โนนชัยศรีวิทยา 0 22 33 0 0 0
840. โนนศิลาวิทยาคม 0 105 68 0 0 0
841. โนนสมบูรณ์วิทยา 0 129 124 0 0 0
842. โนนสวางประชาสรรค์ 0 23 16 0 0 0
843. โนนสะอาดชุมแสงวิทยา 21 20 28 0 0 0
844. โนนสะอาดพิทยาสรรค์ 0 107 97 0 0 0
845. โนนสะอาดวิทยา 0 20 25 0 0 0
846. โนนสะอาดวิทยาคาร 0 36 27 0 0 0
847. โนนสังวิทยาคาร 0 158 189 0 0 0
848. โนนสุวรรณพิทยาคม 0 119 107 0 0 0
849. โนนสูงพิทยาคาร 73 61 51 0 0 0
850. โนนสูงศรีธานี 0 532 440 0 0 0
851. โนนเทพ 48 57 31 0 0 0
852. โนนเมืองวิทยาคาร 0 48 30 0 0 0
853. โนนแดงวิทยาคม 0 41 40 0 0 0
854. โพธิแสนวิทยา 56 0 31 0 0 0
855. โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 0 70 75 0 0 0
856. โพธิ์ตากพิทยาคม 0 0 12 0 0 0
857. โพธิ์ทองวิทยาคาร 0 55 51 0 0 0
858. โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 0 38 30 0 0 0
859. โพธิ์ไทรพิทยาคาร 0 224 193 0 0 0
860. โพธิ์ไทรวิทยา 0 35 48 0 0 0
861. โพนงามพิทยาคาร 21 38 40 0 0 0
862. โพนงามศึกษา 0 154 123 0 0 0
863. โพนทองประชาสรรค์ 0 29 25 0 0 0
864. โพนทองพัฒนาวิทยา 0 424 425 0 0 0
865. โพนทองวิทยายน 41 81 62 0 0 0
866. โพนพิทยาคม 0 33 47 0 0 0
867. โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 0 229 182 0 0 0
868. โพนสูงพัฒนศึกษา 0 17 29 0 0 0
869. โพนเมืองประชารัฐ 'ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ อนุสรณ์' 0 14 26 0 0 0
870. โพนแพงพิทยาคม 0 26 18 0 0 0
871. โรงเรียนกระดุมทองวิทยา 0 16 21 0 0 0
872. โรงเรียนกวางโจนศึกษา 0 54 70 0 0 0
873. โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม 0 54 73 0 0 0
874. โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 0 55 65 0 0 0
875. โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 0 58 58 0 0 0
876. โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล) 0 46 60 0 0 0
877. โรงเรียนกุดจิกวิทยา 0 0 6 0 0 0
878. โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม 0 65 70 0 0 0
879. โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม 0 14 11 0 0 0
880. โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 0 241 229 0 0 0
881. โรงเรียนครบุรี 0 209 198 0 0 0
882. โรงเรียนคลองไผ่วิทยา 0 18 31 0 0 0
883. โรงเรียนคำยางพิทยาคม 0 0 10 0 0 0
884. โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา 0 0 1 0 0 0
885. โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ 0 72 69 0 0 0
886. โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 67 55 69 0 0 0
887. โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์ 0 0 69 0 0 0
888. โรงเรียนช่องแมววิทยาคม 0 0 17 0 0 0
889. โรงเรียนซำสูงพิทยาคม 0 58 60 0 0 0
890. โรงเรียนดงรักวิทยา 0 0 27 0 0 0
891. โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา 126 111 84 0 0 0
892. โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี 0 0 5 0 0 0
893. โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม 0 25 7 0 0 0
894. โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม 0 0 3 0 0 0
895. โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 0 39 32 0 0 0
896. โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 46 42 41 0 0 0
897. โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม 0 2 3 0 0 0
898. โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ 0 48 45 0 0 0
899. โรงเรียนนาข่าวิทยาคม 0 54 94 0 0 0
900. โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 0 85 97 0 0 0
901. โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 0 29 31 0 0 0
902. โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม 0 34 58 0 0 0
903. โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ 0 0 3 0 0 0
904. โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา 0 161 149 0 0 0
905. โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม 0 75 80 0 0 0
906. โรงเรียนบัวขาว 0 440 422 0 0 0
907. โรงเรียนบัวงามวิทยา 0 0 14 0 0 0
908. โรงเรียนบัวลาย 0 0 42 0 0 0
909. โรงเรียนบัวใหญ่ 0 390 354 0 0 0
910. โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 0 232 165 0 0 0
911. โรงเรียนบ้านหันวิทยา 0 49 61 0 0 0
912. โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา 0 112 107 0 0 0
913. โรงเรียนประทาย 0 482 422 0 0 0
914. โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา 0 12 0 0 0 0
915. โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ 0 0 7 0 0 0
916. โรงเรียนปากช่อง 2 123 127 116 0 0 0
917. โรงเรียนปากช่องพิทยาคม 0 0 56 0 0 0
918. โรงเรียนพระทองคำวิทยา 0 93 103 0 0 0
919. โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร 0 64 76 0 0 0
920. โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา 0 43 33 0 0 0
921. โรงเรียนพังงูพิทยาคม 0 34 25 0 0 0
922. โรงเรียนพันดอนวิทยา 63 52 39 0 0 0
923. โรงเรียนพิบูลมังสาหาร 0 610 538 0 0 0
924. โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 0 41 40 0 0 0
925. โรงเรียนพูวัดพิทยาคม 0 20 37 0 0 0
926. โรงเรียนภูดินแดงวิทยา 0 0 111 0 0 0
927. โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน 0 28 40 0 0 0
928. โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา 0 37 32 0 0 0
929. โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ยุติธรรมวิทยา 0 111 97 0 0 0
930. โรงเรียนมัธยมหนองเขียด 0 43 43 0 0 0
931. โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี 0 215 183 0 0 0
932. โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม 0 0 36 0 0 0
933. โรงเรียนราษีไศล 0 247 220 0 0 0
934. โรงเรียนร่มไทรวิทยา 0 0 33 0 0 0
935. โรงเรียนลำปาววิทยาคม 0 70 59 0 0 0
936. โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม 0 66 60 0 0 0
937. โรงเรียนลุ่มลำชีนิรมิตวิทยา 0 0 13 0 0 0
938. โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม 0 0 105 0 0 0
939. โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม 0 0 6 0 0 0
940. โรงเรียนวัดประชานิมิตร 0 81 86 0 0 0
941. โรงเรียนศรีแก้วพิทยา 0 55 66 0 0 0
942. โรงเรียนศิลาลาดวิทยา 0 19 22 0 0 0
943. โรงเรียนสกลทวาปี (สกลราชวิทยานุกูล 2) 0 125 74 0 0 0
944. โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 0 34 33 0 0 0
945. โรงเรียนสระพังวิทยาคม 18 30 27 0 0 0
946. โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา 0 50 31 0 0 0
947. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 0 167 165 0 0 0
948. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 200 182 215 0 0 0
949. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 0 40 13 0 0 0
950. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 328 342 307 0 0 0
951. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0 48 47 0 0 0
952. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 9 11 10 0 0 0
953. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 0 15 12 0 0 0
954. โรงเรียนสายธารวิทยา 0 62 79 0 0 0
955. โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม 0 73 63 0 0 0
956. โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 0 415 338 0 0 0
957. โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร 0 33 48 0 0 0
958. โรงเรียนสีชมพูศึกษา 295 314 225 0 0 0
959. โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา 0 41 38 0 0 0
960. โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 0 103 108 0 0 0
961. โรงเรียนสูงเนิน 0 257 225 0 0 0
962. โรงเรียนหนองขามวิทยา 0 0 23 0 0 0
963. โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 0 74 89 0 0 0
964. โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 0 0 1 0 0 0
965. โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม 0 6 9 0 0 0
966. โรงเรียนหนองยางพิทยาคม 0 0 22 0 0 0
967. โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน 0 40 56 0 0 0
968. โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ 0 32 25 0 0 0
969. โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ 36 37 43 0 0 0
970. โรงเรียนหนองห้างพิทยา 0 41 24 0 0 0
971. โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 0 0 36 0 0 0
972. โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ 0 18 20 0 0 0
973. โรงเรียนหวายคำวิทยา 0 15 24 0 0 0
974. โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม 0 33 47 0 0 0
975. โรงเรียนหินดาดวิทยา 0 49 62 0 0 0
976. โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 0 0 57 0 0 0
977. โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา 0 0 4 0 0 0
978. โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 0 212 175 0 0 0
979. โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา 69 81 56 0 0 0
980. โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ 0 0 15 0 0 0
981. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา 0 137 204 0 0 0
982. โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม 0 29 47 0 0 0
983. โรงเรียนเทศบาล 1 (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 136 80 57 0 0 0
984. โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 0 158 141 0 0 0
985. โรงเรียนเทศบาล 1 บูรพาวิทยากร 0 58 72 0 0 0
986. โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิ์กลาง 0 0 81 0 0 0
987. โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา 0 55 56 0 0 0
988. โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 86 76 82 0 0 0
989. โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 0 0 3 0 0 0
990. โรงเรียนเทศบาล 2 อิสาณธีรวิทยาคาร 0 110 71 0 0 0
991. โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 0 75 79 0 0 0
992. โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์ 0 112 76 0 0 0
993. โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 0 44 57 0 0 0
994. โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 56 48 48 0 0 0
995. โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 0 0 61 0 0 0
996. โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ 0 69 61 0 0 0
997. โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 0 379 307 0 0 0
998. โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 0 111 89 0 0 0
999. โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) 0 60 49 0 0 0
1000. โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี 0 60 63 0 0 0
1001. โรงเรียนเนินสง่าวิทยา 0 72 65 0 0 0
1002. โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก 0 94 85 0 0 0
1003. โรงเรียนเพชรวิทยาคาร 133 108 135 0 0 0
1004. โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม 0 29 55 0 0 0
1005. โรงเรียนเมืองยางศึกษา 0 116 73 0 0 0
1006. โรงเรียนเมืองสมเด็จ 81 62 57 0 0 0
1007. โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม 0 32 37 0 0 0
1008. โรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม 25 16 22 0 0 0
1009. โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง 0 0 2 0 0 0
1010. โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ 0 0 32 0 0 0
1011. โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม 0 78 81 0 0 0
1012. โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม 0 76 69 0 0 0
1013. โรงเรียนเอกปัญญา 0 43 26 0 0 0
1014. โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม 53 79 49 0 0 0
1015. โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา 0 2 3 0 0 0
1016. โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม 0 39 38 0 0 0
1017. โรงเรียนโตนดพิทยาคม 32 35 51 0 0 0
1018. โรงเรียนโนนกอกวิทยา 81 80 89 0 0 0
1019. โรงเรียนโนนคร้อวิทยา 0 32 39 0 0 0
1020. โรงเรียนโนนหันวิทยายน 0 142 117 0 0 0
1021. โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 33 33 39 0 0 0
1022. โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 0 234 219 0 0 0
1023. โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี 0 22 28 0 0 0
1024. โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ 16 29 17 0 0 0
1025. โรงเรียนโยธินนุกูล 0 16 19 0 0 0
1026. โรงเรียนไตรมิตร 0 79 83 0 0 0
1027. โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา 0 47 51 0 0 0
1028. โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 0 20 9 0 0 0
1029. โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม 0 0 2 0 0 0
1030. โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ 0 0 16 0 0 0
1031. ไกรภักดีวิทยาคม 0 32 56 0 0 0
1032. ไชยบุรีวิทยาคม 0 33 50 0 0 0
1033. ไชยวานวิทยา 0 66 93 0 0 0
1034. ไตรคามวิทยา 0 22 12 0 0 0
1035. ไตรรัตนวิทยาคม 0 18 23 0 0 0
1036. ไทยเจริญวิทยา 0 59 60 0 0 0
1037. ไผ่งามพิทยาคม 0 23 23 0 0 0
1038. ไพศาลพิทยาคม 0 77 83 0 0 0